Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.98.2019 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 21 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzajace nieważność uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe