Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 26.2020 Wójta Gminy Grębów

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębów za 2019 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie i Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe