| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/454/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie zmiany statutu Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685) i art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835)

§ 1. W statucie Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/137/2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2003 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/280/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się pkt 8,

2) użyte w statucie, w różnych przypadkach, wyrazy "zakład budżetowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "samorządowy zakład budżetowy".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Wasilewski


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi form, w których jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować zadania własne w zakresie m.in. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi należy, do dnia 31 grudnia 2010 r., przystosować istniejące dotąd uregulowania do aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z art.14 powyższej ustawy, samorządowe zakłady budżetowe nie mogą wykonywać dodatkowo żadnych działań na rzecz osób trzecich. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w statucie zakładu budżetowego Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »