| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2011-2017, określoną w załączniku nr 1 do uchwały nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r., która po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.


Uzasadnienie

Bieżąca zmiana budżetu (wzrost dochodów oraz obniżenie wydatków) powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych pozwalają na obniżenie kwoty kredytu o 800.000 zł. Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.800.000 zł nastąpi w latach 2012-2017.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał1 do U VIII 59 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał2 do U VIII 59 11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »