| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Lichnowy

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzędzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (takst jednolity Dz.U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Inkasentami o których mowa w § 1 wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:

1) Sołectwo Boręty:

a) Pani Kaczor Stefania na terenie wsi Boręty oraz wsi Boręty Pierwsze,

b) Pani Malicka Katarzyna na terenie wsi Boręty Drugie,

2) Pani Balcerek Beata na terenie śołectwa Dąbrowa,

3) Pani Osińska Stefania na terenie Sołectwa Lichnowy,

4) Sołectwo Lichnówki:

a) Pan Sułek Adam na terenie wsi Lichnówki,

b) Pan Smagała Sławomir na terenie wsi Lichnówki Pierwsze i wsi Lichnówki Drugie,

5) Pan Maciuński Józef na terenie Sołectwa Lisewo,

6) Pan Młodziński Stanisław na terenie Sołectwa Parszewo,

7) Pan Witek Sławomir na terenie Sołectwa Pordenowo,

8) Pan Puzio Zbigniew na terenie Sołectwa Starynia,

9) Pani Romanowska Krystyna na terenie Sołectwa Szymankowo,

10) Pan Rybicki na terenie Sołectwa Tropiszewo.

2. W razie nie wywiazania sie z obowiązków inkasenta Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy może wskazać inną osobę do poboru podatku rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa poprzez zmianę 2 ust. 1 niniejszej uchwły.

§ 3. 1. Ustala się stawki procentowe dla poszczególmnych inkasentów za pobór podatków w następujących wysokościach:

1) Sołectwo Boręty - 10%

2) Sołectwo Dąbrowa - 10%

3) Sołectwo Lichnowy - 13%

4) Sołectwo Lichnówki - 10%

5) Sołectwo Lisewo - 14%

6) Sołectwo Parszewo - 10%

7) Sołectwo Pordenowo - 10%

8) Sołectwo Starynia - 10%

9) Sołectwo Szymankowo - 13%

10) Sołectwo Tropiszewo -10%

2. Zobowiązuje sie inkasentów do dokonania wpłaty zainkasowanych należności na rachunek bankowy Urzędu gminy w terminie nie później niż 3 dni po ich pobraniu. Jeżeli termin wpłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Wynagrodzenie za inkaso naliczone będzie i wypłacone po każdej racie w ciągu 14 dni od zainkasowanych przez inkasentów kwot podatku rolnego i podatku od nieruchomości tj. do 30 marca, 30 maja, 30 września i 30 listopada oraz dodatkowo za m-c grudzień do 31 grudnia każdego roku w wysokości ustalonej w § 3 ust. 1 stawek procentowych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/96/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 6. Uchwała wochodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »