| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Główczyce

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1515), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.[1])), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015r. poz. 1029) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015r. poz.735)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok:

1) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,50 tony do 5,50 tony włącznie643,00 zł

b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie1070,00zł

c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton1284,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z dwiema osiami jezdnymi

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1284,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2808,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1626,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia2808,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2568,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2740,00 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,50 tony i poniżej 12 ton 1743,00 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie bez względu na liczbę osi jezdnych:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2014,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2396,00 zł

b) powyżej 36 ton z dwiema osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2001,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2363,00 zł

c) powyżej 36 ton z trzema osiami jezdnymi i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2675,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2896,00 zł

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12,0 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1284,00 zł

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, równą lub wyższą niż 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) do 36,0 ton włącznie1605,00 zł

2) powyżej 36,0 ton:

a) z jedną osią jezdną:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1445,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych1443,00 zł

b) z dwiema osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1766,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych1962,00 zł

c) z trzema osiami jezdnymi i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1338,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych1962,00 zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca1097,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca2141,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Główczycach.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Matkowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774 i 1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »