| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Zielonki

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego dla gminy Zielonki na rok podatkowy 2012 do kwoty 50,00 zł za 1 q. Cena ta, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 95, poz. 969 wyniosła 74,18 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie, poczynając od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki


Ryszard Krawczyk


Uzasadnienie

W związku z wysokim wzrostem średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego w roku 2012, w porównaniu do roku bieżącego tj. z kwoty 34,10 zł/1q na kwotę 74,18 zł/1q, w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego z tytułu podatku rolnego, proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 50 zł/1q.

Przyjęcie proponowanej stawki, będzie skutkowało tym, że w roku przyszłym podatek rolny dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne (dotyczy rolników) z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił 125,00 zł, zamiast 185,45 zł, a w przypadku gruntów nietworzących gospodarstwa rolnego podatek rolny z 1 ha fizycznego będzie wynosił 250,00 zł zamiast 370,90 zł.

Uprawnienie rady gminy do obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynika z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Stosownie do art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »