Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Starosty Bialskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ustalam i ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bialskiego w 2012 r.

§ 1.

W 2012r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej ustalam w wysokości:

Lp.

Dom Pomocy Społecznej

Miesięczny koszt utrzymania w zł.

1

DPS w Kozuli

2 788,00 zł

2

DPS w Kostomłotach

2 773,15 zł

3

DPS w Konstantynowie

2 901,46 zł

4

DPS w Kodniu

2 035,65 zł

§ 2.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe