| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Wyryki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Wyryki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kwartalny tryb uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, w terminie do 30-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na konto Gminy Wyryki 54 8042 0006 2001 0680 0101 0001 w BS Parczew o/Wyryki lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyryki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyryki


Teresa Sokołowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »