| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Fajsławice

z dnia 24 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Fajsławice na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Rozdział I załącznika do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fajsławice na lata 2012 - 2016, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy w Fajsławicach z dnia 15 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2) W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/152/2013
Rady Gminy Fajsławice
z dnia 24 maja 2013 r.

Rozdział 1.
PROGNOZA WIELKOŚCI MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY FAJSŁAWICE I STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 549,57 m2znajdujące się w 4 budynkach stanowiących własność Gminy.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych:

L.p.

Wykaz budynków

Nr lokalu

Powierzchnia w m2

Stan techniczny

1.

Ośrodek Zdrowia w Fajsławicach

107A/2

68

średni

107A/6

79,5

107A/7

68

107A/8

50,7

107A/10

58

2.

Budynek Nr 4
w Fajsławicach

4

84

3.

Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich

190/6

38,47

190

30,9

4.

Budynek Starego Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach

129/1

72

Razem:

549,57

2. W swoim zasobie mieszkaniowym gmina posiada 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 426,45 m2.

Wykaz budynków i lokali socjalnych:

L.p.

Wykaz budynków

Nr lokalu

Powierzchnia w m2

Stan techniczny

1.

Budynek komunalny w Suchodołach

106C

76,89

średni

2.

Budynek w Suchodołach

236

51,68

48,93

zły

3.

Budynek w Fajsławicach

125/1A

31,9

125/1B

35,5

125/2

49,03

125/3

63,52

4.

Budynek Starego Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach

129/2A

31,3

średni

129/2B

37,7

Razem:

426,45

3. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań ze względu na brak środków finansowych.

4. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało przez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - będących własnością gminy.

5. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie ogólnego stanu budynku oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociągi z sieci, kanalizację, łazienkę.

Wielkość zasobu mieszkaniowego w latach 2012-2016 będzie ulegała zmianom zależnym od ilości sprzedanych lokali w drodze przetargów. Gmina Fajsławice planuje sprzedaż budynku Szkoły Podstawowej w Suchodołach i budynków mieszkalnych nr 236 w Suchodołach.

W latach 2012-2016 nie planuje się przekształcania lokali komunalnych na inne cele oraz tworzenia nowych lokali komunalnych i lokali socjalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »