| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1053/XL/2014 Rady Miasta Lublin

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2014 roku.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta LublinZbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin


Załącznik do uchwały nr 1053/XL/2014

Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego

§ 1

1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednie kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego ponoszona jest w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu, w których osoba korzysta z usług ośrodka.

§ 2

1. Opłata ponoszona przez osobę skierowaną za przyznane usługi w ośrodku wsparcia dziennego nie może być wyższa niż koszt świadczonych usług.

2. Procentową wysokość odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek wsparcia dziennego, określa poniższa tabela, z uwzględnieniem ust. 1:

Pkt

Zakres usług

Procentowa wysokość odpłatności dziennej za usługi świadczone przez ośrodek wsparcia dziennego

1)

usługi z obiadem świadczone w ośrodku

0,5 % kwoty dochodu na osobę lub osobę w rodzinie

nieodpłatnie, gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej

2)

usługi bez obiadu świadczone w ośrodku

0,15 % kwoty dochodu na osobę lub osobę w rodzinie

3)

obiad w sobotę w ośrodku lub obiad z dowozem do miejsca zamieszkania

0,35 % kwoty dochodu na osobę lub osobę w rodzinie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »