| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Zamość

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) , art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 212 ust2, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Zamość z dnia 26 stycznia 2015r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem 18/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą nr V/32/15 z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem nr 32/15 z dnia 25 lutego 2015 r. i zarządzeniem nr 40/15 z dnia 17 marca 2015r. wprowadza się następujące zmiany :

1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 55.382.587,66 zł. zmniejsza się o kwotę 5.317,00 zł. tj. do kwoty w wysokości 55.377.270,66 zł, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 51.619.743,01 zł pozostają bez zmian, dochody majątkowe ustalone na kwotę 3.762.844,65 zł. zmniejsza się o kwotę 5.317,00 zł tj. do kwoty 3.757.527,65 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 56.972.552,66 zł zmniejsza się o kwotę 5.317,00 zł tj. do kwoty w wysokości 56.967.235,66 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 46.823.024,34 zł. zwiększa się o kwotę 3.121,11 zł. tj. do kwoty 46.826.145,45 zł. oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 10.149.528,32 zł zmniejsza się o kwotę 8.438,11 zł, tj. do kwoty 10.141.090,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) ustaloną w § 5 ust. l rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł., zwiększa się do kwoty 320.371,11 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian -zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Józef Siemczyk


Załącznik do Uchwały Nr VI/41/15
Rady Gminy Zamość
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do Uchwały Nr VI/41/15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »