| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Wysokie

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie, zmiany uchwały nr XV/84/07 Rady Gminy Wysokie z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Wysokie uchwala, co następuje.

§ 1.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych I opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, do wymiaru godzin określonego w poniższej tabeli.

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin(po obniżce)

1.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

- do 7 oddziałów

11

- od 8 i więcej oddziałów

6

2.

Wicedyrektor szkoły:

-od 9 i więcej oddziałów

10

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie


Krzysztof Pop


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wysokie
z dnia 8 maja 2015 r.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący określa zasady udzielenia I rozmiaru zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin oraz przyznaję zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole. Po przeprowadzeniu analizy proponuje się zwiększenie obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i zespołu szkół, w następujący sposób:

1. Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, 6 godzin

2. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym, 11 godzin

3. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi, 11 godzin

Powyższa zmiana nie zwiększa obciążeń budżetu Gminy Wysokie i prowadzi do racjonalizacji wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »