Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/123/2020 Rady Miejskiej w Józefowie

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe