Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Stary Zamość

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe