Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131. 295.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 4 listopada 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/94/20 Rady Gminy Garbów z dnia 30 września 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, w części obejmującej § 3 ust. 2 w brzmieniu: "wynoszącej 15,00 zł"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe