Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/208/20 Rady Powiatu w Rykach

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe