Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/216/2020 Rady Gminy Łuków

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe