| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 26 września 2012r.

zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j. z późn. zm.) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 j.t.) oraz porozumienia z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia warunków przejęcia drogi powiatowej nr 1372N Unieszewo - Dorotowo - Ruś - Bartąg - Olsztyn Jaroty na odcinku granica gmin Gietrzwałd/Stawiguda - Dorotowo z zasobów mienia Powiatu Olsztyńskiego na mienie Gminy Stawiguda, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Olsztynie, Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę powiatową Nr 1372N Unieszewo-Dorotowo- Ruś-Bartąg-Olsztyn Jaroty na odcinku granica gmin Gietrzwałd/Stawiguda-Dorotowo w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po pływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/136/2012
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz działek, przez które przebiega droga powiatowa nr 1372 N Unieszewo -Dorotowo - Ruś - Bartąg - Olsztyn Jaroty, na odcinku: granica gminy Stawiguda - Dorotowo (do drogi krajowej)

Gmina

Obręb

Numer działki

Powierzchnia [ha]

Numer KW

Stawiguda

Kręsk

46

0,3400

OL1O/00080070/8

16/1

0,3500

OL1O/00080070/8

1/1

0,3415

OL1O/00018553/3

2/23

0,0155

OL1O/00080070/8

2/26

0,1990

OL1O/00047191/9

37/10

0,1481

OL1O/00080070/8

16/2

0,7500

OL1O/00080070/8

5/7

0,0780

OL1O/00047189/2

5/11

0,1176

OL1O/00047193/3

5/12

0,0658

OL1O/00047194/0

15/6

0,0606

OL1O/00047190/2

15/7

0,1089

OL1O/00047190/2

13/5

0,0091

OL1O/00013767/1

13/6

0,1082

OL1O/00013767/1

12/5

0,1464

OL1O/00018934/8

12/6

0,1114

OL1O/00018934/8

30/1

0,2330

OL1O/00080070/8

29/4

0,0290

OL1O/00080070/8

29/11

0,0719

OL1O/00080070/8

Majdy

66

0,6900

OL1O/00080527/7

7/6

0,2156

OL1O/00080527/7

53/1

0,4090

OL1O/00080527/7

53/2

0,2700

OL1O/00080527/7

34/4

0,0474

OL1O/00080527/7

65

0,6500

OL1O/00080527/7

37/2

0,1335

OL1O/00080527/7

42/5

0,0808

OL1O/00080527/7

42/18

0,0966

OL1O/00080527/7

38/6

0,1518

OL1O/00080527/7

Dorotowo

6/1

0,8846

OL1O/00082532/9

6/2

0,1106

OL1O/00082532/9

280/80

0,1431

OL1O/00116755/6

280/23

0,1639

OL1O/00111084/6

41/4

0,1391

OL1O/00082546/0

41/2

1,6444

OL1O/00082532/9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »