reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/195/12 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 29 października 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/228/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrągowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128) Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, zm.: Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781 , zm. z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814, z 2012r. Nr 941, poz.979).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/228/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 15 kwietnia 2005r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrągowo (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. z 2005r. Nr 60 poz. 873) zmienioną uchwałą Nr V/21/07 Rady Gminy Mrągowo z dnia 31 stycznia 2007r. (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 33 z 9 marca 2007r. poz.529), uchwałą Nr IX/99/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 14 września 2011r. (Dz.Urz.Woj. Warm. - Mazur. Nr 139 z 26 września 2011r. poz.2211) oraz uchwałą Nr XI/114/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 listopada 2011r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr 174 z 21 listopada 2011r., poz. 2631) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 załącznika do uchwały punkty 1-3 otrzymują brzmienie:

1) do kwoty 220,00 zł - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie nie przekraczającym kwoty 173,00 zł,

2) do kwoty 210,00 zł - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie przekraczającym kwotę 173,00 zł a nie przekraczającym kwoty 319,00 zł,

3) do kwoty 200,00 zł - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie przekraczającym kwotę 319,00 zł a nie przekraczającym kwoty 456,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama