| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/217/13 Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów 50.300,-zł

- zmniejszenie dochodów 300,-zł

- plan dochodów przed zmianą 62.300.039,60 zł

- plan dochodów po zmianie 62.350.039,60 zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków 100.788,00 zł

- zmniejszenie wydatków 50.788,00 zł

- plan wydatków przed zmianą 65.087.023,60 zł

- plan wydatków po zmianie 65.137.023,60 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 10.840.543,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 51.509.496,60- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 16.695.861,-zł, z czego inwestycyjne 16.151.795,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kwotę 48.441.162,60 zł na wydatki bieżące.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Odachowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik1.xlsx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik2.xlsx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/217/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/217/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/217/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik5.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »