reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Świątki

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Świątkach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U z 2013 r poz.594) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz.U z 2004 r Nr 256 poz.2572 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1. . Uchwałę Nr XV/122/2012 Rady Gminy Świątki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Świątkach , zmienia się w ten sposób, że:

1) w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

".1 . Ustala się opłatę za udzielane przez publiczne przedszkole świadczenie opiekuńczo- wychowawcze, dydaktyczne, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dzieci w czasie przekraczającym termin , o którym mowa w § 1 w wysokości 1,00 zł (jeden złoty ) za jedną godzinę świadczenia ".

2) w § 2 uchyla się ust.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Szewczyk

".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama