| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 69 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 k w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym od liczby mieszkańców lokalu mieszkalnego, w wysokości:

1) w przypadku terenów miejskich:

a) 10 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby,

b) 8,20 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 5 osób,

c) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 6 osób,

d) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 7 osób,

e) 5,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób;

2) w przypadku terenów wiejskich:

a) 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby

b) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 5 osób,

c) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 6 osób,

d) 5 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 7 osób,

e) 4,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty, w wysokości 16 złotych od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położonych we wsi Zakrzewo, gm. Działdowo i miejscowości Ciechanówko gm. Lidzbark w wysokości 3 zł w miesięcznie od mieszkańca.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty, w wysokości 8 złotych od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - za pojemnik o określonej pojemności:

1) 120 litrów - w wysokości 7,00 złotych;

2) 240 litrów - w wysokości 15,00 złotych;

3) 1100 litrów - w wysokości 60,00 złotych;

4) 2200 litrów - w wysokości 150,00 złotych;

5) 7000 litrów - w wysokości 800,00 złotych;

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane - za pojemnik o określonej pojemności:

1) 120 litrów - w wysokości 30,00 złotych;

2) 240 litrów - w wysokości 55,00 złotych;

3) 1100 litrów - w wysokości 200,00 złotych;

4) 2200 litrów - w wysokości 380,00 złotych;

5) 7000 litrów - w wysokości 1300,00 złotych;

3. Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w ust. 1, ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w ustępie 1 za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

4. Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w ust. 2 ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w ust. 2 za pojemnik o najbliższej wyższej wartości.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2) Uchwała Nr XII/68/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3) Uchwała Nr XV/76/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

4) Uchwała nr XX/104/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 24. czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

5) Uchwała nr XXI/111/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/104/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 24. czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Tadeusz Modzelewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »