reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/219/2015 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek, terminu i sposobu poboru opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 699, poz. 1045, poz. 1283), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Elbląg.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4.

§ 4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje w całości na rachunek Urzędu Miejskiego w Elblągu w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 55% od pobranych kwot opłaty targowej.

2. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentu w postaci rachunku lub faktury.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/429/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Marek Pruszak


Załącznik do Uchwały Nr XI/219/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Cennik opłaty targowej

Lp.

Wyszczególnienie czynności podlegających opłacie targowej

Stawka opłaty targowej

1

Przy sprzedaży z samochodu osobowego

11,50

2

Przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką

13,50

3

Przy sprzedaży z samochodu dostawczego

16,60

4

Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego

20,80

5

Przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą

17,70

6

Przy sprzedaży z samochodu specjalnego lub przyczepy specjalnej przystosowanych do handlu obwoźnego lub gastronomii

31,20

7

Przy sprzedaży obnośnej, z kosza, wiadra, skrzynki, ręki

1,10

8

Przy sprzedaży ze stołu zadaszonego

5,20

9

Przy sprzedaży ze stołu bez zadaszenia

3,10

10

Przy sprzedaży z wyznaczonego miejsca handlowego bez samochodu

8,30

11

Przy sprzedaży w pozostałych niewymienionych przypadkach

2,10

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama