Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/212/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Lidzbark

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe