reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/534/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Klub Skolwin" (zmienionej uchwałą Nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. oraz uchwałą Nr XLVI/1170/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) §. 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Dom Kultury Klub Skolwin jest samorządową instytucją kultury, działającą w

formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury. " ;

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

" Klub Skolwin może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej. " ;

3) § 6. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. " ;

4) tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie:

" Źródła finansowania " ;

5) § 9. ust.2. otrzymuje brzmienie:

" Podstawą gospodarki finansowej Klubu Skolwin jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Klub Skolwin sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). " ;

6) § 9. ust.3. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy Klubu Skolwin oraz sprawozdanie finansowe podlega przedstawieniu organizatorowi. " ;

7) § 10. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Klub Skolwin pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z następujących źródeł:

1) wpływów z działalności statutowej,

2) dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych przekazywanych przez organizatora,

3) innych dotacji,

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

6) innych źródeł. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama