| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/50/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182)Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chojnie Nr V/50/2007 z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, wprowadza się zmianę w § 5, nadając mu nowe brzmienie:

Należność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają na rachunek bankowy wskazany w decyzji przyznającej prawo do usług opiekuńczych, w terminiedo 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Komorzycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »