reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/243/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 725,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 190,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1 460,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku w lit. "d" jak w załączniku nr 1 do uchwały,

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 735,00 zł

b) równej 12 ton i nie więcej niż 36 ton włącznie - 2 260,00 zł

c) powyżej 36 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku w lit. "b" i "c" jak w załączniku nr 2 do uchwały,

3) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 190,00 zł

b) równej 12 ton i nie więcej niż do 36 ton włącznie - 1 585,00 zł

c) powyżej 36 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku w lit. "b" i "c" jak w załączniku nr 3 do uchwały,

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1 600,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 155,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/243/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1 lit. "d" uchwały

Liczba osi o dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 460

1 575

13

14

1 575

1 675

14

15

1 675

1 895

15

1 895

2 250

Trzy osie

12

17

1 575

1 675

17

19

1 675

1 785

19

21

1 785

1 895

21

23

1 895

2 260

23

25

2 260

2460

25

2 260

2460

Cztery osie i więcej

12

25

1 895

1 985

25

27

1 985

2 260

27

29

2 260

2 460

29

31

2 460

2 965

31

2 460

2 965


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/243/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 lit. "b" i "c" uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 735

1 785

18

25

1 785

1 875

25

31

1 875

1 935

31

1 995

2 210

Trzy osie

12

40

1 935

2 210

40

2 210

2 965


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/243/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 3 lit. "b" i "c" uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1 330

1 350

18

25

1 380

1 410

25

1 410

1 460

Dwie osie

12

28

1 380

1 410

28

33

1 450

1 510

33

38

1 510

1 570

38

1 570

2 050

Trzy osie

12

38

1 510

1 570

38

1 570

2 075

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama