| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIII/495/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 sierpnia 2013 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielania absolutorium

Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się uchylić Uchwałę Nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 sierpnia 2013 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielania absolutorium.

§ 2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest przekazać niniejszą Uchwałę Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Miasta i Gminy i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Uzasadnienie

Radni wnioskujący o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały podtrzymują negatywną ocenę dotychczasowej pracy i sposobu sprawowania funkcji burmistrza przez Jerzego Marka Olecha. Podstawą takiego stanowiska jest brak od początku kadencji jakichkolwiek reform w strukturze organizacyjnej Gminy Pyrzyce, a tym samym w finansach publicznych naszej gminy. Efektywność wykorzystania środków publicznych w celu realizacji zadań samorządu jest na niezadowalającym poziomie. Negatywnie oceniamy cały szereg wydatków czynionych przez burmistrza, jak choćby nadmierne zatrudnienie w administracji, w tym asystentek i niezwykle kosztownych dla podatnika doradców burmistrza. Niekorzystne dla budżetu gminy były też przegrane procesy, które kosztowały Pyrzyczan zbyt dużo. Niewłaściwe działania burmistrza powodują brak możliwości inwestycyjnych i stagnację w gminie. Zwracamy uwagę na fakt, iż Rada Miejska, pomimo agresywnych zarzutów burmistrza i niektórych radnych, podejmując uchwałę o nieudzielaniu burmistrzowi Jerzemu Markowi Olechowi absolutorium za 2012 r., działała
w stu procentach zgodnie ze swymi kompetencjami i zgodnie z prawem, czego wyrazem było stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdzające zgodność z prawem uchwały oraz odrzucenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi burmistrza na uchwałę absolutoryjną. Wyrażamy wielkie zdziwienie odwlekaniem przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie terminu referendum w sprawie odwołania burmistrza, pomimo wykonywania swoich uprawnień przez Radę Miejską w Pyrzycach zgodnie z przepisami. Referendum, powinno odbyć się wczesną jesienią 2013 r., w krótkim okresie po podjęciu zgodnej z prawem decyzji rady w tej sprawie. Niepodjęcie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie stosownych działań, spowodowane licznymi odwołaniami i skargami burmistrza, obawiającego się niewątpliwie oceny wyborców, spowodowało, że dziś przeprowadzanie referendum przez liczną rzeszę Pyrzyczan, oceniane jest negatywnie z powodu krótkiego, bo blisko półrocznego, okresu od daty referendum, do daty wyborów. Z tego też powodu radni klubu "Razem dla Pyrzyc", choć negatywnie oceniają dotychczasowe działania Jerzego Marka Olecha, jako burmistrza Pyrzyc, nie widząc celowości przeprowadzania referendum, na kilka miesięcy przed ustawowym terminem wyborów samorządowych, wnoszą o przyjęcie projektu uchwały. Uchwała niniejsza stosownie do art. 28 a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym podjęta musi być bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady,
w głosowaniu imiennym.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzesiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »