reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/244/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 229.988 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.282 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 7.282 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 31.478 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z prowadzeniem audytu wewnętrznego (20.000,-) oraz zatrudnieniem pracownika do spraw funduszy zewnętrznych na 6 m-cy w 2014r. (11.478,-), z tego: wydatki bieżące 31.478 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.478 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 23.438 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 23.438 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne, z tego: wydatki majątkowe 63.000 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 55.000 zł, wydatki inwestycyjne 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 4.794 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 4.794 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 17.218 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 17.218 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją centralnego ogrzewania budynku administracyjnego oraz zakup pralnico-wirówek , z tego: wydatki majątkowe 60.000 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.494 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 4.494 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 17.218 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 17.218 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.066 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z regulacją wynagrodzeń w 2014r. od miesiąca lipca, z tego: wydatki bieżące 1.066 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.066 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 1.423.211,30 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 1.423.211,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 10.080 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 10.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt bankowy w kwocie 3.046.788,70 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 755.915,74 zł.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/204/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 - 210.000zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 - 117.000 zł.

§ 8. Dochody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 38.930.479,24 zł

- dochody bieżące 36.524.767,94 zł,

- dochody majątkowe 2.405.711,30 zł.

§ 9. Wydatki budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 42.733.183,68 zł

- wydatki bieżące 36.045.925,20 zł,

- wydatki majątkowe 6.687.258,48 zł.

§ 10. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości:

- przychody 5.287.461,68 zł,

- rozchody 1.484.757,24 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Paweł Marek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/244/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/244/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/244/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama