reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale IV/11/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2014 r., dodaje się w § 10 pkt 2) lit. b, która otrzymuje brzmienie: "b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w wysokości - 34 000,00 zł.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale IV/11/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,

2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3 566 084,46 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 239 000,00 zł.".

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 27 881 146,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 24 407 709,60 zł,

b) dochody majątkowe - 3 473 436,40 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 28 871 146,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 23 591 446,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 5 279 700,00 zł;

3) wynikiem finansowym - deficytem - 990 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek - 239 000,00 zł,

b) wolnych środków - 751 000,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kieres


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama