| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z póź. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(Dz. U. z 2013r., poz. 465) zarządza się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie wzorów informacji podatkowych określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (IN-1, IR-1, IL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 151, poz. 3134)

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Pawłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z póź. zm.)oraz ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465) Rada Gminy określa w drodze uchwały, wzory formularzy,w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków.

Z uwagi na istotne zmiany w zakresie powołanych wyżej podatków, wprowadzone na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1045) zasadne stało się opracowanie aktualnych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »