reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 20 620 000zł, z tego:

1) dochody bieżące 19 020 000 zł,

2) dochody majątkowe 1 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 19 960 000zł, z tego:

1) wydatki bieżące 17 533 000 zł,

2) wydatki majątkowe 2 427 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 660 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 660 000 zł,

2) rozchody 1 320 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 126 000zł,

2) celową w kwocie 54 000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 108 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 94 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 14 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1 Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowe w kwocie 545 000 zł,

2) celowe w kwocie 94 700 zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) celowe w kwocie 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowanych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 253 937,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników i sołtysów;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY BANIE NA 2016 R.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY BANIE NA 2016 R.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2016 R.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2016 R.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 R.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY BANIE W 2016 R.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BANIE W 2016 R. FUNDUSZ SOŁECKI

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama