reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/10 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 7 lipca 2010r.

do Porozumienia z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu gostyńskiego uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Miejskiej Górce

zawartego pomiędzy Powiatem Rawickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego, w imieniu którego działają:

1. Pan Zdzisław Maćkowiak - Starosta Rawicki

2. Pan Zygmunt Wolny - Wicestarosta Rawicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Rawickiego Pani Elżbiety Mikołajczak,

a

Powiatem Gostyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego, w imieniu którego działają:

1. Pan Andrzej Pospieszyński - Starosta Gostyński

2. Pan Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostyńskiego Pani Eleonory Gościniak.

§ 1. W związku ze zmianą ilości uczestników WTZ w Miejskiej Górce pochodzących z terenu powiatu gostyńskiego w Porozumieniu z dnia 13 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "2. Wykaz uczestników rehabilitacji w WTZ w Miejskiej Górce będzie przekazywany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu".

2. w § 1 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie: "3. Liczba uczestników wynosi 4 osoby"

3. w § 2 ust. 1-3 otrzymują nowe brzmienie:"1. Koszty, o których mowa w §1 ust.1, określa się w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu pokrywanemu przez samorząd powiatowy, tj. 11,08% całkowitych kosztów rehabilitacji uczestnika ustalonych na podstawie planu finansowego WTZ w Miejskiej Górce na rok 2010.2. Całkowity koszt rehabilitacji jednego uczestnika WTZ w Miejskiej Górce od 25 czerwca 2010r. wynosi miesięcznie 1.387 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem zł 00/100), z czego: 88,92%, tj. 1.233zł. stanowią środki PFRON a 11,08%, tj. 154zł. - środki samorządu powiatowego.3. W roku 2010 Powiat Gostyński przekaże Powiatowi Rawickiemu kwotę w wysokości iloczynu liczby uczestników WTZ w Miejskiej Górce i kwoty stanowiącej równowartość 11,08% rocznego kosztu rehabilitacji uczestnika, ustalonego zgodniez ust.2, co stanowi łącznie kwotę 6.409,83zł."

§ 2. Zgodnie z § 1 Porozumienia Powiat Gostyński przekaże do dnia 30 września 2010r. na konto Powiatu Rawickiego:PKO BP SA o/Rawicz 71 1020 3121 0000 6102 0004 7878, kwotę 1.477, 83 zł.(słownie: jedentysiącczterystasiedemdziesiątsiedem 83/100) tytułem dopłaty wnikającej ze zwiększenia liczby uczestników i zwiększenia dofinansowania przez samorząd powiatowy działalności WTZ w Miejskiej Górce.

§ 3. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z tym, że:

1. pkt 1 w §1 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r.

2. pkt 2 w §1 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 10 maja 2010 r.

3. pkt 3 w §1 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 25 czerwca 2010 r.

§ 5. Aneks zostaje sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Gostyński

Andrzej Pospieszyński


Wicestarosta Gostyński

Janusz Sikora

Starosta Rawicki

Zdzisław Maćkowiak


Wicestarosta Rawicki

Zygmunt Wolny


Skarbnik Powiatu Gostyńskiego

Eleonora Gościniak


Skarbnik Powiatu Rawickiego

Elżbieta Mikołajczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama