| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/220/2012 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 218, 220, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/155/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na rok 2012, zmienionej:

uchwałą Nr XVIII/161/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 13/2012 z dnia 08 lutego 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XIX/171/2012 z dnia 27 lutego 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 24/2012 z dnia 14 marca 2012r.Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XX/178/2012 z dnia 26 marca 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 29/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 31/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 34/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 16 maja 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXIII/186/2012 z dnia 28 maja 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXV/203/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 49/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 56/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 59/2012 z dnia 30 lipca 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 62/2012 z dnia 08 sierpnia 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXVII/212/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 75/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 78/2012 z dnia 11 września 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w § 1 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 54.442,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą 35.929.838,33zł

W tym:

- dochody bieżące po zmianach wynoszą 34.620.273,61zl,

- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.309.564,72zl.

2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwoty ogółem 54.442,00zl zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.146.895,76zl

3. W § 2 ust. 2:

1) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31.977.427,76zl, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 24.581.031,81zl, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 13.779.458,00zl,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 10.801.573,81zl.

2) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.169.468,00zl, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 3.619.468,00zl.

b) zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wklad6w do spółek prawa handlowego po zmianach wynoszą 2.550.000zl

4. W § 6 ust. 1 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2012 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwała zmienia się treść załączników nr 1, 2, 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

220 2012 - załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

220 2012 - załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/220/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

220 2012 - załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »