reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/147/2015 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/35/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałami:

- Nr 109/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 111/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr V/71/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 133/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 146/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr VI/81/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 179/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 191/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr VII/107/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 236/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr VIII/118/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały w ust. 1 wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000 zł do kwoty 37.515.553 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł do kwoty 15.863.104 zł,

2) w § 7 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 27.000 zł do kwoty 3.338.475 zł,

3) w załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok: W dziale 600 - Transport i łączność Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) Zmniejsza się o kwotę 7.250 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 27.000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł, Tytułem zwiększeń - 19.750 zł § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.000 zł, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.750 zł, Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 7.250 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 7.250 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 7.250 zł,

4) w załączniku Nr 7 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: dotacje celowe - zwiększa się o kwotę 27.000 zł, w tym: W dziale 600 - Transport i łączność Zwiększa się o kwotę 27.000 zł, w tym: Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się o kwotę 19.750 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 19.750 zł § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.000 zł, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.750 zł, Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Zwiększa się o kwotę 7.250 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 7.250 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 7.250 zł,

5) w załączniku Nr 8 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego na 2015 rok:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000 zł do kwoty 15.863.104 zł, w tym:

32. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- zmienia się nazwę zadania: dotychczasową nazwę - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4638 P na odcinku Kościelec - Gostynie, drogi powiatowej Gostynie - Ceków ( skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470), drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków Kolonia - Stare Prażuchy, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku Stare Prażuchy - Przespolew Kościelny, drogi powiatowej nr 4487 P na odcinku Przespolew Pański (granica powiatu) - Madalin, drogi powiatowej nr 4603 P Madalin - Pyczek, drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Pyczek - Lisków" - dotacja dla Gminy Lisków, zastępuje się nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4487 P na odcinku granica gminy - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P - Lisków" - dotacja dla Gminy Lisków,

33. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- zmienia się nazwę zadania: dotychczasową nazwę - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4638 P na odcinku Kościelec - Gostynie, drogi powiatowej Gostynie - Ceków ( skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470), drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków Kolonia - Stare Prażuchy, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku Stare Prażuchy - Przespolew Kościelny, drogi powiatowej nr 4487 P na odcinku Przespolew Pański (granica powiatu) - Madalin, drogi powiatowej nr 4603 P Madalin - Pyczek, drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Pyczek - Lisków" - dotacja dla Gminy Ceków - Kolonia, zastępuje się nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - Przespolew Pański oraz drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - granica gminy" - dotacja dla Gminy Ceków - Kolonia, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- planowane wydatki - zmniejsza się o kwotę 7.250 zł do kwoty 8.800 zł,

34. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- zmienia się nazwę zadania: dotychczasową nazwę - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4638 P na odcinku Kościelec - Gostynie, drogi powiatowej Gostynie - Ceków ( skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470), drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków Kolonia - Stare Prażuchy, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku Stare Prażuchy - Przespolew Kościelny, drogi powiatowej nr 4487 P na odcinku Przespolew Pański (granica powiatu) - Madalin, drogi powiatowej nr 4603 P Madalin - Pyczek, drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Pyczek - Lisków" - dotacja dla Gminy Mycielin, zastępuje się nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4638 P na odcinku Kościelec - granica gminy"- dotacja dla Gminy Mycielin.

38. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- zmienia się nazwę zadania: dotychczasową nazwę - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P Koźminek - Florentyna, drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku Koźminek - Murowaniec oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Borów - Stary Nakwasin" - dotacja dla Gminy Opatówek", zastępuje się nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy - granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku granica gminy - Borów" - dotacja dla Gminy Opatówek,

39. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- zmienia się nazwę zadania: dotychczasową nazwę - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P Koźminek - Florentyna, drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku Koźminek - Murowaniec oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Borów - Stary Nakwasin - dotacja dla Gminy Koźminek", zastępuje się nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Koźminek - granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin - granica gminy" - dotacja dla Gminy Koźminek,

40. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- zmienia się nazwę zadania: dotychczasową nazwę - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P Koźminek - Florentyna, drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku Koźminek - Murowaniec oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Borów - Stary Nakwasin - dotacja dla Gminy Żelazków", zastępuje się nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470" - dotacja dla Gminy Żelazków.

- po poz. 41 dodaje się poz. 42 - 43 w brzmieniu:

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

- nazwa zadania - " Przebudowa drogi gminnej Gostynie - Ceków/skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470" - pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

- planowane wydatki - 7.250 zł,

- jednostka organizacyjna realizująca zadanie - Starostwo Powiatowe w Kaliszu".

43. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- nazwa zadania - "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4633 P do granicy powiatu" - dotacja dla Gminy Brzeziny, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- planowane wydatki - 10.000 zł,

- jednostka organizacyjna realizująca zadanie - Starostwo Powiatowe w Kaliszu",

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego


Mieczysław Łuczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama