reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 6 października 2016r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz.446), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 29.596.220,22 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.772.401,68 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 823.818,54 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1."

b) w ust.2

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.728.558,46 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,"

- pkt 2 otrzymuje brzmienie :

"2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 415.971,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

2. W § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.611.227,22 zł.z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.278.387,70 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.332.839,52 z zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

b) w ust.2

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.728.558,46 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,".

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 415.971,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

c) w ust. 3

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.838.498,70 zł. w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.512.012,71 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.326.485,99 zł.,"

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.018.891,00 zł

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.105.998,00 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.015.007,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów :

1) przychody 1.505.007,00 zł

2) rozchody 490.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 12 zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2016.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1 Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2 wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3 dodchody zz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zał.3 wydatkizz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. nr 3. Dochody budżetu państwa z zadań zleconych


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik6.pdf

zał.4 Porozumienia dochody


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik7.pdf

zał.4.Porozumienia wydatki


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik8.pdf

zał.5wydatki majątk.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik9.pdf

zał.6PiR


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. nr 7 dotacje udzielane


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik11.pdf

zał.8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 października 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Zał. nr 9 Fundusz Sołecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karol Grymuła

Ekspert w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama