reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2/2011 Burmistrza Miasta Lędziny; Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów; Burmistrza Miasta Orzesze; Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Kobiór; Wójta Gminy Ornontowice; Wójta Gminy Wyry

z dnia 28 lipca 2011r.

do Porozumienia Międzygminnego nr 795/2006 z dnia 7 września 2006 r

zawarty w dniu 28.07.2011 r. pomiędzy:

Gminą Tychy, w imieniu której działa: Prezydent - Andrzej Dziuba

i Gminami:

1. Mikołów, w imieniu której działa: Burmistrz - Marek Balcer
2. Łaziska Górne, w imieniu której działa: Burmistrz - Aleksander Wyra
3. Orzesze, w imieniu której działa: Burmistrz - Andrzej Szafraniec
4. Lędziny, w imieniu której działa: Burmistrz - Wiesław Stambrowski
5. Wyry, w imieniu której działa: Wójt - Barbara Prasoł
6. Kobiór, w imieniu której działa: Wójt - Stefan Ryt
7. Ornontowice, w imieniu której działa: Wójt - Kazimierz Adamczyk

§ 1.

W Porozumieniu Międzygminnym nr 795/2006 z dnia 7 września 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Do realizacji zadania, określonego w ust 1, Gmina Tychy wyznacza Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach - jednostkę budżetową Gminy Tychy, zwanej dalej MZK.

2. § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Strony ustalają, iż z tytułu organizowania transportu zbiorowego objętego niniejszym porozumieniem, Gminy będą przekazywać Gminie Tychy w każdym roku budżetowym planowaną dotację wyliczoną według wzoru:

gdzie:

DG - dotacja gminy

WWzkm - wydatki na zakup usług przewozowych na liniach autobusowych

WMZK - wydatki MZK przypadające na linie autobusowe z wyłączeniem

wydatków związanych ze zmianą rozkładów jazdy

DB - dochody ze sprzedaży biletów w autobusach

DP - pozostałe dochody MZK

Wzkm - praca przewozowa na liniach autobusowych

WzkmG - praca przewozowa na zlecenie danej gminy

3. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Oprócz dotacji do pracy przewozowej Gminy będą przekazywać Gminie Tychy dotację na pokrycie udokumentowanych wydatków na opłaty za zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, spowodowaną zmianą rozkładu jazdy dokonaną na wniosek Gminy. Dotację tę Gminy przekażą Gminie Tychy, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej, do której dołączone będą kopie dowodów wpłat związanych ze zmianą rozkładu jazdy

4. § 4 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie

3. Po zakończeniu roku budżetowego, w terminie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych, Gmina Tychy wyliczy dla poszczególnych Gmin roczną dotacji do przewozów, podstawiając do wzoru z § 3 ust. 1 faktyczne wielkości zrealizowane w roku budżetowym, a następnie rozliczy z dokonanymi wpłatami w danym roku. Nadpłata przekazanej dotacji zostanie zwrócona Gminom w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Do tego samego terminu Gminy uregulują niedopłatę. 4. W przypadku nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 Gmina Tychy będzie naliczać odsetki, które będą stanowić jej dochód.

5. Po § 4 ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

5. W przypadku nie dotrzymania terminów zwrotu niewykorzystanej dotacji Gminy naliczą odsetki według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Porozumienia Międzygminnego nie ulegają zmianie

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

3. Niniejszy aneks sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz 1 egzemplarz dla MZK, a także jeden dla celów publikacji.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba


Burmistrz Mikołowa


dr inż. Marek Balcer


Burmistrz Miasta


mgr inż. Aleksander Wyra


Burmistrz Miasta


mgr Andrzej Szafraniec


Burmistrz


mgr Wiesław Stambrowski


Wójt Gminy Wyry


mgr Barbara Prasoł


Wójt


mgr Stefan Ryt


Wójt


mgr Kazimierz Adamczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama