reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.), art.14 ust. 5, art. 14 a   ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (T.J.: Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późn.zm.) w   związku z   art.4 ust. 1, art.13 pkt.2 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95)  

Rada Gminy Wyry uchwala:  

§   1.   Uchylić Uchwałę nr XIII/109/2011 Rady Gminy Wyry z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry.  

§   2.   Usługi świadczone przez przedszkola i   oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w   zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i   opieki są realizowane w   wymiarze 5   godzin dziennie, w   godzinach określonych w   statucie przedszkola i   szkoły podstawowej.  

§   3.   1.   Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w   czasie przekraczającym wymiar zajęć, o   których mowa w   § 2.  

2.   Opłaty za świadczenia w   przedszkolach i   oddziałach przedszkolnych w   szkołach podstawowych ustala się według następujących zasad:  

1)   za pierwszą godzinę w   wysokości 3,00 zł,  

2)   za drugą godzinę w   wysokości 1,80 zł,  

3)   za trzecią godzinę w   wysokości 1,50 zł,  

4)   za czwartą i   kolejne godziny w   wysokości 0,90 zł.  

§   4.   Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem bądź szkołą podstawową, a   rodzicem (prawnym opiekunem).  

§   5.   W przypadku, gdy z   danej rodziny do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w   szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i   kolejne dziecko, opłaty o   których mowa w   § 3   za wszystkie dzieci pomniejszone są o   50%.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry, Dyrektorom Gminnych Przedszkoli oraz Dyrektorom Zespołów Szkół.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 14 dni od daty ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry  


Piotr   Chrzęszczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama