reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska" (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z   późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U   z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z   dnia 29 maja 2012 roku, z   późniejszymi zmianami), wobec nie wniesienia uwag do projektu zmiany planu  

Rada Miejska  
uchwala  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w   ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 10 października 2006 roku) dla terenów położonych w   rejonie ul. Grabowej.  

§   1.   Zmiana planu obejmuje tereny położone w   obrębie Lipnik przy ul. Krakowskiej i   Grabowej.  

§   2.   Oznaczenia i   linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   § 3, nie ulegają zmianie.  

§   3.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej nr LXIII/2068/2006 z   dnia 10 października 2006 roku w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w   ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” wprowadza się następujące zmiany:  

1)                 w § 7   pkt. 4   lit. e, po wyrażeniu „U,P-20,” dopisuje się wyrażenie „U,P-22,”  

2)                 w § 8   pkt. 4, lit. f otrzymuje brzmienie: „wymóg przeznaczenia co najmniej 60% zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne, z   wyłączeniem jednostki MN,U-24, dla której ustala się wymóg przeznaczenia 30% nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne”.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama