| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr ZK.551.8.2012 Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego

z dnia 9 stycznia 2012r.

z działalności za 2011 rok

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku, realizowała zadania w   roku 2011 wynikające z   ustawy o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ). Tematami, które podejmowała Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku na swoich posiedzeniach w   2011 roku były między innymi:    

1)   Przedstawienie budżetu miasta i   powiatu w   zakresie zagadnień porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na rok 2011.    

2)   Przedstawienie „Informacji Komendanta Miejskiego Policji o   stanie bezpieczeństwa i   porządku publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i   Powiatu Bielskiego za rok 2010.”    

3)   Przedstawienie „Informacji rocznej z   działalności Straży Miejskiej w   Bielsku-Białej za 2010 rok.”    

4)   Wpływ ponadnormatywnych służb policjantów na poprawę stanu bezpieczeństwa obywateli.    

5)   Ocena współpracy funkcjonariuszy Policji i   strażników Straży Miejskiej w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.    

6)   Podsumowanie 3-letniej działalności Komisji w   latach 2008-2011.    

7)   Programy prewencyjne oraz inne przedsięwzięcia z   zakresu profilaktyki, prowadzone przez Policję na terenie miasta i   powiatu w   I połowie 2011 r.    

8)   Ocena zabezpieczenia imprez lokalnych i   masowych organizowanych na terenie miasta Bielska-Białej i   Powiatu Bielskiego:    

9)   Przedstawienie informacji o   działaniu monitoringu wizyjnego miasta, planowana rozbudowa.    

10)   Funkcjonowanie Stanowiska Kierowania KM Policji w   Bielsku-Białej w   aspekcie obsługi zgłoszeń obywateli o   zdarzeniach.    

Prezydent Miasta  przedstawiając budżet na 2011 r. poinformował zebranych o   ważniejszych przedsięwzięciach, między innymi o   przeznaczeniu z   rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty - 1.500 000 zł , ok. 4. 000 000 zł na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego w   siedzibie KM PSP, 500 000 zł na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji. Jednostki samorządowe Powiatu Bielskiego w   swoich budżetach na rok 2011 na działania związane z   bezpieczeństwem publicznym uwzględniły m.in. środki finansowe z   rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe ok. 1.000.000 zł, utrzymanie jednostek OSP z   bieżącymi zakupami ok. 2.700.000 zł, powyższe kwoty w   ciągu roku mogą ulegać zmianie.    

Rejon obsługiwany przez KM Policji w   Bielsku-Białej i   podległe komisariaty należy do stosunkowo bezpiecznych. W   2010 r. nie odnotowano zdarzeń poruszających i   bulwersujących opinię społeczną takich jak przestępstwa z   użyciem materiałów wybuchowych czy aktów terroru. Efekty służb dodatkowych niewątpliwie miały swoje przełożenie na końcowe wskaźniki charakteryzujące stan bezpieczeństwa w   mieście na przestrzeni całego 2010 roku. Ważnym elementem systemu zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej bezpieczeństwa jest kierowanie do służby patrolowej większej ilości policjantów, co jest możliwe dzięki wsparciu finansowym bielskiego samorządu. Służby te są dyslokowane codziennie w   najbardziej zagrożone obszary Bielska-Białej, ze szczególnym nasileniem w   dni wolne od pracy i   święta, kiedy to zapotrzebowanie na szybką, policyjną interwencję jest największe. O   kierowaniu patroli w   określony rejon miasta decydują przede wszystkim wyniki na bieżąco prowadzonego  rozpoznania i   analiz zagrożenia.                              

29 września 2011 r. po podsumowaniu 3-letniej kadencji pracy Komisji, Prezydent Miasta Bielska-Białej wraz ze Starostą Bielskim przedstawili zmieniony skład członków Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku na lata 2011 – 2013:    

1.   Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielska-Białej,    

2.   Andrzej Płonka - Starosta Bielski,    

3.   Ireneusz Szwarga - Komendant Miejski Policji,    

4.   Jarosław Mańdok - Z-ca Komendanta Miejskiego Policji,    

5.   Ryszard Batycki - Przewodniczący Rady Miejskiej,    

6.   Jarosław Klimaszewski - Przewodn. Komisji Bezp. i   Samorządności,    

7.   Roman Migdał - Przewodniczący Rady Powiatu,    

8.   Józef Świerczek - Przewodn. Komisji Porządku Publicznego,    

9.   Joanna Niewiara - Prokurator Rejonowy Bielsko-Biała Północ,    

10.   Krzysztof Piękoś - Prokurator Rejonowy Bielsko-Biała Południe,    

11.   Mirosław Tronkowski - Komendant Straży Miejskiej,    

12.   Adam Caputa - Komendant Miejski PSP,    

13.   Aleksander Radkowski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego     Starostwa                           Powiatowego,    

14.   Mikołaj Jakimowicz - Naczelnik Wydz. Zarządzania Kryzysowego Urzędu       Miejskiego                       w   Bielsku-Białej - sekretarz Komisji.    

Uwzględniając zadania wyznaczone przez KW Policji w   Katowicach oraz potrzebę efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, spokoju i   porządku publicznego, w   2011 r. do podstawowych zadań bielskiej Policji należało efektywne wykorzystanie służb patrolowych ponadnormatywnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób, spokoju i   porządku publicznego; zwiększenie efektywności w   zakresie zatrzymań osób na gorącym uczynku przestępstwa lub w   bezpośrednim pościgu za sprawcą; zapewnienie wysokiej reakcji na wykroczenia szczególnie uciążliwe. Dążąc do zminimalizowania występujących negatywnych zdarzeń na terenie miasta oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jego mieszkańców, realizowany jest proces rozbudowy systemu monitoringu.    

Na dzień dzisiejszy na terenie miasta pracuje 45 kamer. Rokrocznie za pośrednictwem kamer monitoringu prowadzona jest obserwacja kilku tysięcy zdarzeń. Najczęściej notowane, to wykroczenia w   ruchu drogowym, spożywanie alkoholu w   miejscach zabronionych z   towarzyszącymi temu przypadkami zakłócania porządku publicznego oraz handel w   miejscach niedozwolonych. Straż Miejska prowadzi za pośrednictwem monitoringu obserwację terenu w   celu ustalania miejsc przebywania sprawców zdarzeń i   osób zaginionych, zabezpiecza materiały do wykorzystania przez Policję w   związku z   ujawnionymi przestępstwami. Istotnym elementem wpływającym na efektywność systemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego mieszkańców ze stanowiskiem monitoringu poprzez telefon alarmowy 986.    

Dążąc do ograniczenia różnego typu patologii, policjanci współpracują z   instytucjami samorządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych. W   I połowie 2011 r. policjanci przeprowadzili łącznie 460 spotkań, szkoleń oraz prelekcji, w   których udział wzięło łącznie 7015 osób. Głównym adresatem takich spotkań były dzieci i   młodzież, a   także osoby związane ze środowiskiem szkolnym – wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkół i   placówek oświatowych.    

Początkiem roku 2011 w   wyniku zmian organizacyjnych w   Komendzie Miejskiej Policji w   Bielsku-Białej, powstał nowy wydział zajmujący się między innymi planowaniem oraz organizacją zabezpieczeń imprez masowych: Wydział Sztab Policji. Pomimo utworzenia Wydziału Sztab Policji zasady przeprowadzania oraz organizacji zabezpieczeń pozostały bez większych zmian. Nieliczne zmiany dotyczą sposobu realizacji zabezpieczeń oraz taktyki i   technik działań policji.                

Niezmienną nadal pozostaje zasada zabezpieczania meczy piłki nożnej „Podbeskidzia”, BKS „Stal” oraz imprez z   udziałem zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych w   formie akcji policyjnej. Pozostałe imprezy zabezpieczane są w   formie interwencji. Wszystkie imprezy niosą z   sobą różne zagrożenia i   natężenie zagrożenia bezpieczeństwa. Dlatego też sposób reagowania oraz użyte siły i   środki są dostosowane do posiadanych informacji na temat mogących wystąpić zagrożeń.    

 

 

STAROSTA  


Andrzej   Płonka

PREZYDENT MIASTA  


Jacek   Krywult

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »