reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr.142 , poz.1591 z   późn. zm.) i   art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r o   transporcie zbiorowym ( Dz.U. z   2011 r Nr. 5   poz.13 z   póżn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:  

§   1.   Udostepnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospdoarczej w   zakresie przewozu osób możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie , stanowiącym załącznik nr. 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska stanowi załącznik nr. 2   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska  


mgr inż   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XXII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 4 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zal1uchwalaPrzystanki  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XXII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 4 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zal2uchwalaPrzystanki  


Uzasadnienie

Po wejściu w   życie ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie (Dz. U. Z   2011 r. nr.5 poz. 13 z   późn. zmianami) gminy przejęły odpowiedzialność za wykonywanie i   remonty wiat przystankowych oraz sprzątanie przystanków. Z   przystanków będą mogły korzystać firmy przewozowe, ale tylko za opłatą. Ustawa powyższa określa zasady organizacji i   funkcjonowania regularnego przewozu osób w   transporcie publicznym. Publiczny transport będą wykonywać operatorzy na podstawie umów zawartych z   organizatorami (właściwa jednostka samorządu terytorialnego) Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego ma się odbywać przy uwzględnieniu m. in następujących zasad:  

-   rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach,  

-   w transporcie drogowym mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i   dworce określone przez organizatora, (art. 46 ust. 1   . pkt. 4   ustawy)  

-   określaniu przystanków komunikacyjnych i   dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i   przewoźników oraz określenia warunków i   zasad korzystania z   tych obiektów (art. 15 ust 1   . pkt.6)  

-   właściwa jednostka samorządu terytorialnego powinna podjąć uchwałę (jeśli jest właścicielem lub zarządzającym przystanków lub dworców) gdyż jest to konieczne by operator lub przewoźnik ubiegający się o   uzyskanie odpowiedniego uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów mógł uwzględnić w   rozkładzie te przystanki, projekt rozkładu jazdy w   regularnym przewozie osób w   transporcie drogowym podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ (§ 6.1 Rozporządzenie Ministra Transportu z   10 kwietnia 2012 r w   sprawie rozkładów jazdy, Dz. U. Z   2012 r. poz . 451)  

-   ustawa o   transporcie drogowym dopuszcza by w   transporcie drogowym za korzystanie przez operatora , lub przewoźnika z   przystanków komunikacyjnych ustala organ stanowiący jednostki samorządu  

-   Ustawa o   transporcie drogowym znowelizowała ustawę o   drogach publicznych ( Dz.U. Z   2007 r. nr.19 poz. 115 z   późniejszymi zmianami),w myśl tych zmian zarządca drogi jest zobowiązany do uwzględnienia uchwał rad gmin w   przypadku wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków , oraz udostępnić gminie nieodpłatnie na jej wniosek część pasa drogowego w   celu budowy, przebudowy i   remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.( art. 20 f. ustawy o   drogach publicznych)  

-   Ustawa o   transporcie drogowym zmieniła tez ustawę 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Według wprowadzonej zmiany gminy maja obowiązek zapewnić czystość i   porządek na swym terenie, w   tym utrzymywać czystość i   porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama