reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz.587) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości podanej w załącznikach 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

lp

Dopuszczalna masa całkowita

Rok produkcji do 2001 r włącznie

Rok produkcji po 2001 r

1.

Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie

684,00 zł

480,00 zł

2.

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

1164,00 zł

924,00 zł

3.

Powyżej 9t i poniżej 12t

1 380,00 zł

1 164,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 872,00 zł

2 628,00 zł

13

2 388,00 zł

2 628,00 zł

Trzy osie

12

2 388,00 zł

2 628,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

2 388,00 zł

2 628,00 zł

25

29

2 388,00 zł

2 628,00 zł

29

2 388,00 zł

2 832,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

lp

Dopuszczalna masa całkowita

Rok produkcji do 2001 r. włącznie

Rok produkcji po 2001 r.

1.

Od 3,5t do 5,5t włącznie

1 608,00 zł

1 164,00 zł

2.

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

1 608,00 zł

1 380,00 zł

3.

Powyżej 9t i poniżej 12t

1 608,00 zł

1 512,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1 932,00 zł

2 052,00 zł

31

37

2 112,00 zł

2 220,00 zł

37

2 268,00 zł

2 388,00 zł

Trzy osie i więcej

12

40

1 932,00 zł

2 052,00 zł

40

2 268,00 zł

2 856,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

lp

Dopuszczalna masa całkowita

Rok produkcji do 2001 r. włącznie

Rok produkcji po 2001 r.

1.

Od 7t i mniej niż 12t

1 380,00 zł

1 164,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

1 512,00 zł

1 620,00 zł

Dwie osie

12

33

1 512,00 zł

1 620,00 zł

33

37

1 512,00 zł

1 620,00 zł

37

1 728,00 zł

2 052,00 zł

Trzy osie i więcej

12

38

1 512,00 zł

1 620,00 zł

38

1 728,00 zł

2052,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Autobusy

lp

Rok produkcji do 2001 r. włącznie

Rok produkcji po 2001 r.

1.

Mniej niż 30 miejsc

1 620,00 zł

1 164,00 zł

2.

Równa lub większa od 30 miejsc

2 052,00 zł

1 380,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama