reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Godów

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od samochodów ciężarowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 424,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 556,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 752,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 880,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 1012,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 1144,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1174,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1304,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1304,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1634,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1140,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1334,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1240,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1434,00 zł

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1434,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1694,00 zł

d) równej lub wyższej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1630,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2056,00 zł

4) Od samochodów ciężarowych o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1334,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1792,00 zł

b) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1434,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1892,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1630,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2284,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2156,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 3096,00 zł

§ 2. Wysokość rocznych stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie 620,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1012,00 zł

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1174,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1434,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1370,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1694,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1842,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2394,00 zł

3) Od ciągników siodłowych lub balastowych o liczbie osi trzy i więcej, i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1526,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2148,00 zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1626,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2248,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2248,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 3096,00 zł

§ 3. Wysokość rocznych stawek podatku od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 424,00 zł

2) Od przyczep lub naczep, o liczbie osi jedna, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 260,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 418,00 zł

b) równą lub wyższą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 418,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 732,00 zł

3) Od przyczep lub naczep o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 270,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 400,00 zł

b) równą lub wyższą niż 23 tony i mniejszą niż 28 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 272,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 406,00 zł

c) równą lub wyższą niż 28 ton i mniejszą niż 33 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 800,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1108,00 zł

d) równą lub wyższą niż 33 tony i mniejszą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1108,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1686,00 zł

e) równą lub wyższą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1504,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2394,00 zł

4) Od przyczep lub naczep o liczbie osi trzy i więcej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1230,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1670,00 zł

§ 4. Określa wysokość rocznych stawek podatku od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia łącznie z siedzeniem kierowcy:

a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ) 914,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ) 1304,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ) 1434,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ) 1958,00 zł

§ 5. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy nie przeznaczone do prowadzenia  działalności gospodarczej.

§ 6. Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek bankowy Gminy Godów nr 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchyla się uchwałę Nr XXV/188/12 Rady Gminy Godów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 r.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Szczeponek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama