| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j .t. z   2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1   lit b, pkt.2 i   3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./, rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z   dnia 23 lipca 1991 r. w   sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w   których pobiera się opłatę miejscową oraz art. 47 § 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 749)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W sołectwach Bystra i   Wilkowice ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w   tych miejscowościach, w   celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w   następujących wysokościach:  

1)   dla dzieci do lat 15 z   wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i   młodzieży szkolnej oraz dla emerytów rencistów, kombatantów -   0,70 zł,  

2)   dla pozostałych osób -   1,50 zł.  

§   2.   Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty miejscowej są:  

1)   Pani Kuśmierczyk Grażyna - Dom Wczasowy "Skipark" - Bystra,  

2)   Pani Kowalcze Teresa - "Chata na Groniu" - Bystra,  

3)   Pan Habdas Wojciech - Gospodarstwo Agroturystyczne - Bystra,  

4)   Pan Szeja Janusz - Schronisko na Szyndzielni - Bystra,  

5)   Pan Mrzyk Kazimierz - Schronisko na Magurce - Wilkowice  

6)   Pan Kukla Zdzisław - Schronisko na Klimczoku - Bystra,  

7)   Pan Skiba Ryszard - "Solidarność" - pokoje gościnne - Bystra,  

8)   Pan Dulias Włodzimierz - "Chata na Rogaczu" - Wilkowice,  

9)   sołtys - Pan Ryszard Rączka - Wilkowice ul. Strażacka 7   - w   stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Wilkowice.  

10)   sołtys - Pan Żywisław Zasiadczuk - Bystra ul. Skośna 4   - w   stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Bystra.  

§   3.   Do obowiązków inkasentów należy pobór opłaty miejscowej oraz terminowe wplacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a   także zgłoszenie organowi podatkowemu danych osobowych oraz adresy tych osob, w   celu zawarcia z   nimi umów i   zaopatrzenia ich we właściwą dokumentację związaną z   poborem opłaty miejscowej. Zgłoszenia należy dokonaćw terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Opłata miejscowa płatna jest z   góry w   dniu zameldowania, za cały okres pobytu, gotówką inkasentowi.  

2.   Inkasent pobierający należną opłatę miejscową, zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.  

§   5.   1.   1.Inkasentowi pobierającemu opłatę miejscową przyznaje się wynagrodzenie w   wysokości 10% od kwot przez niego pobranych i   wpłaconych na konto dochodów budżetu Gminy Wilkowice.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie: opłaty miejscowej na 2012 r. oraz uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie opłaty miejscowej na 2012 r.  

§   8.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »