Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/14 Starosty Zawierciańskiego

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Zawierciańskiego w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 135 z   późn. zm. )  

Zarządzam co następuje:  

§   1.   Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w   roku 2014 w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Zawierciańskiego:  

1)   w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w   Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4   na kwotę: 3.703,00 zł.  

2)   w Ośrodku Pomocy Dziecku i   Rodzinie w   Górze Włodowskiej, ul. Żarecka 24 na kwotę: 3.311,00 zł.  

§   2.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Zawierciański  


Rafał   Krupa

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe