Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/486/14 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe