Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 2013 Wójta Gminy Jeleśnia

z dnia 22 maja 2014r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2013 rok

Tekst pierwotny

1. Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji                      budżetowej  (z podziałem na  dochody bieżące i majątkowe) za 2013r.  -  załącznik Nr 1

2. Analiza wydatków budżetowych (w podziale na  działy i rozdziały)  - załącznik Nr 2

3. Analiza wykonania wydatków majątkowych w budżecie  gminy w 2013r. -  załącznik Nr 3

4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok  - załącznik Nr 4

5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w 2013r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  - załącznik Nr 5

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013r.  - załącznik Nr 6

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r  - załącznik Nr 7

8. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych  - załącznik Nr 8

9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2013rok  - załącznik Nr 9

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2013r. - załącznik Nr 10

11. Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013r.     tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni  - załącznik Nr 11

12. Sprawozdanie opisowe z realizacji  Gminnego Programu i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za 2013r.  - załącznik Nr 12

13. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem                                              środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie  roku 2012 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 13.

Wójt Gminy Jeleśnia


mgr inż. Marian Czarnota


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  (z podziałem na  dochody bieżące i majątkowe) za 2013r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Analiza wydatków budżetowych (w podziale na  działy i rozdziały)

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Analiza wykonania wydatków majątkowych w budżecie  gminy w 2013r.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w 2013r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2013rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2013r.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013r. tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Sprawozdanie opisowe z realizacji  Gminnego Programu i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za 2013r.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 2013
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie  roku 2012 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe