| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 listopada 2014r.

do Porozumienia nr 175/KT/2014 z dnia 31.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”

do Porozumienia nr 175/KT/2014 z dnia 31.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Pilica, z siedzibą w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a reprezentowaną przez Burmistrza Michała Otrębskiego


zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 175/KT/2014 z dnia 31.05.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 3.10.2013 r. i Aneksem  nr 2 z dnia 5.12.2013 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie: § 1 ust. 1 na następujące: ”Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn.: „Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”.

2. zmienić brzmienie: § 1 ust. 3 na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń na odcinku skrzyżowania z drogą gminną nr 64 1626 S w km 40+558,49 do od granicy z Województwem Małopolskim w km 42+573,71. W ramach opracowania zostaną wykonane dwa warianty przebiegu ciągu pieszo-rowerowego, ze wskazaniem strony przebiegu ciągu pieszo-rowerowego i ewentualnym wskazaniem odcinków, na których proponuje się budowę chodnika oraz propozycję najbardziej optymalnego wariantu. Warianty uwzględnią analizę możliwości odwodnienia pasa drogowego, lokalizację przystanków autobusowych istniejących oraz dodatkowych wnioskowanych przez mieszkańców w wersjach z zatokami lub bez zatok przystankowych. Koncepcja zawierać będzie opinię geotechniczną wraz z dokumentacją podłoża gruntowego”.

3. skreślić: § 1 ust. 4, ust. 5, ust. 6.

4. zmienić brzmienie: § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania wynosi 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)".

5. zmienić brzmienie: § 5 ust. 3 na następujące: „Miasto i Gmina Pilica dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanej koncepcji”.

6. zmienić brzmienie: § 7 pkt. 3 na następujące: „koncepcja sporządzona zostanie zgodnie z wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl."

7. zmienić brzmienie: § 10 ust. 3 na następujące: „Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń w zakresie objętym koncepcją będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Województwa Śląskiego oraz jeden dla Miasta i Gminy Pilica.

Województwo Śląskie

Miasto i Gmina Pilica

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

BURMISTRZ


Michał Otrębski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »