Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.155.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały NR VI/35/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe